DLA KOGO JEST TEN KURS?
 • dla osób już prowadzących zajęcia z aerial yogi, by rozwinąć swoje możliwości, znaleźć nowe inspiracje, poznać nowe sposoby postrzegania jogi w hamaku i pracy z ciałem, podnieść jakość i efektywność swoich zajęć,
 • dla już prowadzących zajęcia ruchowe z innych technik niż aerial joga (joga, pilates, fitness, taniec), a chciałyby rozpocząć prowadzić zajęcia jogi w hamaku,
 • dla osób już praktykujących aeral jogę, które myślą dopiero o prowadzeniu zajęć z aerial i chcą zrobić pierwszy lub kolejny krok, który pozwoli im przybliżyć się do takiego celu, zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności, by poprowadzić podstawowe sesje aerial jogi i docelowo zostać instruktorem. Z kolejnymi edycjami kursu, będzie możliwa kontynuacja rozwoju, w celu kompletnego przygotowania do prowadzenia zajęć z jogi w hamaku,
 • dla wnikliwych i dociekliwych praktykujących aerial jogę, by na własne potrzeby zdobywać wiedzę o świadomym, bezpiecznym i efektywnym treningu,
 • dla osób sprawnych i aktywnych fizycznie, z doświadczeniem w różnych dziedzinach ruchowych, niekoniecznie aerialowych, chcących dogłębnie i precyzyjnie zainteresować się aerial jogą, z perspektywą udziału w kolejnych edycjach, składających się na kompletne kompetencje instruktora aerial yogi.
ZASADY UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY
Edycji będzie sporo. 6 z nich to absolutna podstawa, stanowiąca trzon kursu, pozwalająca zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć. Pozostałe będą miały charakter uzupełniający, pokazujący kolejne oblicza aerial jogi (aerial couples, aerial dance, techniki neuromobilizacji czy stymulacji powięziowej w hamaku).
Uczestnicy tej i każdej kolejnej edycji kursu, otrzymują certyfikat jego ukończenia. Warunkiem jego otrzymania będzie udział w całości danej edycji i prawidłowe wykonywanie zadań testowych opartych o aplikowany materiał.
 
Osoby będące już instruktorami aerial jogi lub/i innych technik ruchowych mogą potraktować ten kurs i każdą jego kolejna edycję, jako rozszerzenie i podniesienie umiejętności, a po zintegrowaniu materiału zaaplikować go wprost do prowadzenia zajęć.
Dla osób wstępujących na drogę przygotowania się do pracy instruktora, kurs ten stanowi pierwszy etap edukacji. Kolejne edycje pozwolą zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz praktykę niezbędną do prowadzenie zajęć z aerial yogi.
Warunkiem uzyskania certyfikatu całościowego, jest udział we wszystkich 6 głównych edycjach i przygotowanie metodyczne i merytoryczne sesji aerial jogi oraz jej przeprowadzenie sesji pod moim okiem.
Poszczególne edycje z 6 podstawowych będą się z czasem powtarzać. Będzie zatem możliwość uzupełnienia wiedzy, by posiadać komplet zrealizowanych szkoleń z grupy 6 podstawowych, jeżeli z przyczyn niezależnych, któryś z terminów sesji podstawowych byłby nieosiągalny.
Jeżeli Waszym celem nie jest certyfikacja całościowa, poszczególne edycje możecie traktować wybiórczo, dostosowując je tematycznie do swoich potrzeb.
 
 
CO ZYSKASZ DZIĘKI TEMU KURSOWI?
Na kursie podzielę się z Wami:
 • moim doświadczeniem, metodami prowadzenia zajęć i aplikowania wiedzy,
 • jak i w oparciu o co tworzyć strukturę i program zajęć (w tym otrzymasz gotowe schematy lekcji),
 • sposobami obserwacji i analizowania postawy, motoryki i nawyków ruchowych uczestników zajęć,
 • pokażę, jak korygować podopiecznych w poszczególnych ćwiczeniach poprzez komendy, prezentację ruchu oraz manualnie,
 • jak modyfikować na bieżąco program zajęć: poszczególne pozycje i sekwencje, by dostosować je do aktualnych predyspozycji, ale też ukierunkować na korektywę i rozwój,
 • jak zarządzać lekcją o zróżnicowanym poziome umiejętności, predyspozycji i gotowości na wyzwania,
 • jak wprowadzać w pozycje odwrócone osoby obawiające się ich,
 • przeciwwskazaniami do udziału w zajęciach lub wykonywania poszczególnych pozycji (sekwencji),
 • moją wiedzą z anatomii w ujęciu praktycznym i teoretycznym, która przewija się przez cały kurs i zawarta jest w manualu,
 • informacjami na temat sprzętu, jego doboru, montażu, konserwacji i bezpiecznej eksploatacji.
 
Dla uczestników kursu do dyspozycji będą materiały dydaktyczne: manual/pdf oraz dostępne on-line: skrypty, ilustracje i video, zawierające wiedzę i zagadnienia omawiane na kursie wraz z panelem dotyczącym anatomii… oraz dostęp do specjalnej grupy na fb.
Mój kurs, będzie mieć tez docelowo, kompletną, bliźniaczą wersję on-line, do nabycia dla uczestników EDYCJI w realu w super korzystnej cenie. Będę oczywiście informować o szczegółach tego projektu.
 
 
DLACZEGO AERIAL YOGA?
Aerial Yoga ma już mocna pozycję wśród aktywności ruchowych w naszym kraju. Co więcej – zdobywa coraz większą popularność – coraz więcej praktykujących – coraz więcej miejsc i instruktorów.
 
Sporo mówi się o jej benefitach – możliwości odciążenia kręgosłupa i stawów w pozycjach odwróconych i częściowo podwieszonych, budowania mobilności ciała poprzez ekscytujące ćwiczenia konfrontujące ciało i percepcję z grawitacją i przestrzenią.
To co przyciąga też uczestników to akrobacje inspirowane aerial dance i oczywiście dryfujący relaks.
Jednak każda z pozycji nie tylko konfrontuje ciało z grawitacją i hamakiem, ale też ze stanem faktycznych aparatu ruchu naszych uczniów.
Stres oraz siedzący tryb życia, zanikające przejawy ruchu spontanicznego w ciągu dnia, dotychczasowe aktywności lub ich brak – tworzą całe pakiety kompensacji i ograniczeń w motoryce.
Ten właśnie fakt powoduje, ze korzyści wynikające z każdej jednej pozycji czy ćwiczenia oraz sposoby ich aplikowania przestają być jednoznaczne.
Do tego dochodzi oczywiście nastawienie mentalne i emocjonalne w całym spektrum – pełna skala na potencjometrze od lęku po ekscytacje.
Na zajęciach grupowych zdiagnozowanie i uwzględnienie predyspozycji oraz problemów posturalnych i ruchowych jest wyzwaniem dla nauczyciela, ale też jest koniecznością.
 
 
JEŻELI CHCESZ PROWADZIĆ ZAJĘCIA ŚWIADOMIE, EFEKTYWNIE, ODPOWIEDZIALNIE…
WYBIERZ TEN KURS I NAUCZ SIĘ:
 • analizować i interpretować sylwetki uczestników pod katem postawy i motoryki oraz jak je korygować w poszczególnych pozycjach i w ruchu,
 • modyfikować poszczególne pozycje i ćwiczenia,
 • dobierać ćwiczenia i sekwencje do możliwości i ograniczeń podopiecznych, tak by docelowo korygowały i rozwijały ich w kierunku harmonii,
 • przygotowywać podopiecznych do akrobacji i elementów aerial dance,
 • tworzyć dzięki powyższym umiejętnościom sesje bezpieczne, rozwijające, spójne i różnorodne,
 • modyfikować programy sesji pod kątem uczestników, również na bieżąco, w trakcie lekcji,
 • dobierać odpowiednio strukturę i metodykę lekcji,
 • zadbać o dobre samopoczucie i progres zarówno sprawniejszych i odważniejszych, jak i obawiających się i słabiej skoordynowanych,
 • jakie są przeciwwskazania do udziału w zajęciach czy wykonywania niektórych pozycji,
 • dobierać, montować, konserwować sprzęt i korzystać z niego – kreatywnie i bezpiecznie.
 
Pomijanie powyższych czynników przy prowadzeniu zajęć, uczyni je formą animacji, ukierunkowaną na wspólne spędzanie czasu, bez celu treningowego.
Namawiam wszystkich do świadomego prowadzenia zajęć, by nie stawały się one animacjami lub/i źródłem pozyskiwania adrenaliny i zdjęć w spektakularnych pozach na media społecznościowe – za to i jedno i drugie – może zostać wykorzystane jako element wspierający metodykę, merytorykę i efektywność zajęć.
 
 
PROGRAM I PRZEBIEG:
Materiał Części I i II stanowią dwa odrębne scenariusze lekcji, bazujące na podobnych komponentach. Pokrywają się one momentami obszarem wybranych pozycji i ćwiczeń – jednak sposób ich eksplorowania jest odmienny.
Elementy powtarzające się Części II stanowią zadania testowe dla uczestników obydwu części i sygnalizują wątki podejmowane w Części I.
Można wziąć udział w Części I bez II. Można wziąć udział w Części II bez I – Pojawi się możliwość wykupienia Części I w wersji on-line.
 
Pracujemy w parach – zmiennych, by konfrontować się z jak największą różnorodnością.
Nauczyciel nie tylko powinien sam wykonywać pozycje poprawnie, ale musi dostrzec deficyty posturalne i motoryczne uczestników zajęć. Na kursie będzie możliwość praktykowania zarówno korygowania i bycia korygowanym. Wszystko oczywiście pod moim okiem i z moim aktywnym udziałem.
To niezbędne doświadczenie budujące warsztat oraz umiejętności metodyczne i merytoryczne instruktora.
Każdy otrzyma materiały dydaktyczne odnoszące się do treści zawartych w kursie. Część z nich, dotycząca teorii i anatomii, będzie dostępna dla zarejestrowanych uczestników kursu jeszcze przed jego rozpoczęciem.
 
Część I. Sobota, 24.09.22  
10:00 – 14:00

1.Postawa, motoryka, testy posturalne i podstawy anatomii.
Interaktywny wykład z wizualizacjami, prezentacją i ćwiczeniami w parach oraz podgrupach. Wzorce oddechowe.
2.Lekcja podstawowa 1 – wprowadzenie – struktura, metodyka, dobór i modyfikacja ćwiczeń, korektywa, tworzenie sekwencji – czas przebywania w pozycji i wychodzenie z nich – prezentacja w widocznej perspektywie, uwzględnienie 1 lub 2 pkt zawieszenia hamaka:

Rozgrzewka, przygotowanie core i rąk, mobilizacja łopatek.
Pozycje stojące:
a. skłony – rożne opcje ułożenie rąk w hamaku i stóp na ziemi – korektywa
b. ćwiczenia oddechowe – fazy oddechu
14:30 – 15:30 – przerwa obiadowa
15: 30 – 19:30
Rozgrzewka, przygotowanie core i rąk… – ciąg dalszy:

Pozycje stojące:
b. przysiady – z balansem i poza nim oraz podwieszone – korektywa
c. sprytny mix sarowy jednonóż i dwunóż – korektywa i stabilizacja
d. pionowe i ukośne deski dwunóż – korektywa i stabilizacja

 
 
Niedziela, 25.09.22
10:00 – 13:15 – Lekcja podstawowa 1 ciąg dalszy – ćwiczenia zasadnicze:
Pozycje stojące:
a. Sprytny mix sarowy, poczucie pionu w ukośnych deskach, dwunóż i jednonóż – korektywa i stabilizacja centralna
b. techniki podciągania i wejścia do nakrywki.
Pozycje odwrócone:
c. regeneracja i rozluźnianie bioder w żabie, gołebiu i hanging zombie
Pozycje relaksujące:
d. dryfująca savasana – prowadzenie i korektywa
13:15 – 14:30 – przerwa obiadowa
14:30 – 16:30 – Lekcja podstawowa 1 ciąg dalszy – ćwiczenia zasadnicze:
Pozycje podwieszone:
Hamak w pachwinie – korektywa, mobilizacja, stabilizacja.
a. podpory – aktywacja, core, dłoni, nadgarstków, łopatek i kręgosłupa
b. psy – aktywacja core, barków, zginaczy biodrowych i tylnej taśmy
c. praca w parach – pozycje regenerujące
Pozycje relaksujące:
d. dryfujący pampers – korektywa i prowadzenie
16:45 – 19:00 – Lekcja podstawowa 1 ciąg dalszy – ćwiczenia zasadnicze:
Pozycje latające dla poczatkujących – korektywa, oswajanie i asekuracja
Pozycje latające, stojące:
e. latające drzewa – korektywa miednicy i poczucia pionu i pozycje powiązane
 
Pozycje latające, odwrócone:
f. nietoperz i pług – asekuracja i oswajanie z pozycjami odwróconymi
g. odwrócony budda – asekuracja, bezpieczeństwo kolan
h. żaba i gołąb – asekuracje i modyfikacje pozycji
 
Pozycje relaksujące:
i. leniwiec – korektywa i prowadzenie
 
 
 
Część II. Sobota, 01.10.22

10:00 – 14:00
1. Postawa, motoryka, testy posturalne i podstawy anatomii – rozwinięcie
Interaktywny wykład z wizualizacjami, prezentacją i ćwiczeniami w parach oraz podgrupach. Wzorce oddechowe. Przeciwskazania do udziału w zajęciach ogólno-zdrowotne.
Zadania testowe dla uczestników cz. I.
2. Lekcja podstawowa 2 – rozwinięcie – struktura, metodyka, dobór i modyfikacja ćwiczeń, tworzenie sekwencji – czas przebywania w pozycji i wychodzenie z nich – prezentacja w widocznej perspektywie, uwzględnienie 1 lub 2 pkt zawieszenia hamaka.
Przeciwskazania do wykonywania ćwiczeń: motoryczno-posturalne, przejściowe-zewnętrzne.
Rozgrzewka, przygotowanie core i rąk – zadania testowe dla uczestników cz.I

Pozycje w parterze:
a. siady, klęki podwieszone niższe i wyższe, rolowania – aktywacja core, mobilizacja i stabilizacja kręgosłupa, miednicy i barków – kształtowanie wzorców posturalno-motorycznych z hamakiem
b. ćwiczenia oddechowe – fazy oddechu
c. przyklęki dwunóż i jednonóż, półdeski i deski – stabilizacja centralna, wzmacnianie pośladków

14:30 – 15:30 – przerwa obiadowa

15: 30 – 19:30 Rozgrzewka, przygotowanie core i rąk – ciąg dalszy:
Pozycje stojące:
d. deski, krzesła i stoliki, czyli set stolarski – flow na rozgrzewkę – kształtowanie wzorców posturalno-motorycznych z hamakiem
e. ćwiczenie częściowo ugruntowane z jedną noga w hamaku – aktywacja stóp i kolan, pogłębiona mobilizacja miednicy i stawów biodrowych oraz tylnej i bocznej taśmy – skręty, skłony, półszpagaty i szpagaty.
Pozycje relaksujące:
f. szyja żyrafy – korektywa i prowadzenie

 
 
Niedziela, 02.10.22

10:00 – 13:15 – Lekcja podstawowa 2 ciąg dalszy – Ćwiczenia zasadnicze:
Aktywacja i wzmacnianie pośladków oraz mobilność bioder – oczywiście bez zaangażowania coru, nóg i barków się nie obędzie – korektywa, mobilizacja, stabilizacja
Zadania testowe dla uczestników cz.I
Pozycje w parterze:
a. podpory i klęki częściowo podwieszone w hamaku, ich modyfikacje i kombinacje z ruchami nóg w różnych płaszczyznach.
Pozycje stojące:
b. wojownik nr 3 z rękami w hamaku – modyfikacje i kombinacje z ruchami nóg w różnych płaszczyznach oraz przysiady jednonóż z wyprostem i ugięciem bioder
Pozycje relaksujące:
c. relaks uziemiony – dryfujące piety, rolowanie miednicy i niski wodospad

13:15 – 14:30 – przerwa obiadowa

14:30 – 16:30 – Lekcja podstawowa 2 ciąg dalszy – ćwiczenia zasadnicze:
Zadania testowe dla uczestników cz.I i II

Pozycje podwieszone:
Hamak w pachwinie – korektywa, mobilizacja, stabilizacja – rozwinięcie
a. podpory – aktywacja, core, dłoni, nadgarstków, łopatek – skręty i podpory jedną ręką
b. psy i deski – sekwencje na stabilizaję core i barków oraz wyizolowana mobilność bioder i nóg
c. pozycje balansujące z elementami aerial dance w oderwaniu od podłogi.
d. regeneracja – praca w parach – elementy aerial acro couples
Pozycje relaksujące:
e. dryfujący pampers budda – korektywa i prowadzenie

16:45 – 19:00 – Lekcja podstawowa 2 ciąg dalszy – ćwiczenia zasadnicze:
Pozycje latające dla oswojonych lataniem i odwracaniem – korektywa i asekuracja – rozwinięcie, modyfikacje i kombinacje.
Pozycje latające, stojące:
f. latające drzewa – rozwinięcie – skręty dla stabilizacji centralnej oraz pozycje powiązane

Pozycje latające, odwrócone:
g. nietoperz i pług – rozwinięcie, kombinacje i modyfikacje oraz asekuracja – aktywacja coru, mobilizacja bioder i tylnej taśmy w odwróconych pługach i podejściach do szpagatu
h. odwrócony budda – rozwinięcie, wariacje przez skręty i mobilność kręgosłupa
i. żaba i gołąb – i modyfikacje pozycji dla budowania siły i elastyczności – asekuracja

Pozycje relaksujące:
leniwiec – korektywa i prowadzenie
chairman/pięty prezesa

 
 
CENY:
Część I Edycji I – 15,5h zajęć, materiały dydaktyczne, dostęp do grupy – 1560 pln
Część II Edycji I – 15,5h zajęć, materiały dydaktyczne, dostęp do grupy – 1560 pln
Część I i II Edycji I – 31 h zajęć, materiały dydaktyczne, dostęp do grupy – 2700 pln
Możliwość opłacenia kursu w ratach – szczegóły poniżej.
 
 
REZERWACJA MIEJSC:
W celu rezerwacji miejsca należy dokonać przedpłat:
– w momencie rezerwacji kwota wysokości 40% wybranego pakietu, będąca bezzwrotną
zaliczką, na konto:
87 1140 2004 0000 3102 8068 0664
Sara Damm – Bellydance & Aerial Yoga, Osiedlowa 4, 32-540 Trzebinia
przelew o treści “Kurs instruktorski aerial jogi 1 – NAZWA WYBRAEGO PAKIETU”

– do 10.09.22, kwota wysokości 40 % wybranego pakietu na konto:
87 1140 2004 0000 3102 8068 0664
Sara Damm – Bellydance & Aerial Yoga, Osiedlowa 4, 32-540 Trzebinia.
przelew o treści “Kurs instruktorski aerial jogi 2 – NAZWA WYBRAEGO PAKIETU”

– do 23.09 lub 1.10.22. kwotę w wysokości 20% wybranego pakietu na konto:
29 1160 2202 0000 0001 5984 7940
Joanna Skóra Meli-Melo
przelew o treści “Kurs instruktorski rial jogi 3 – NAZWA WYBRAEGO PAKIETU”
lub na miejscu w Meli-Melo, bezpośrednio przed warsztatami, odpowiednio 24.09 lub 1.10.
 
 
WIĘCEJ INFORMACJI:
+ 48 501 356 705
bellydancing@saradamm.com
www.saradammbellydance.com
 
 
 
KILKA SŁÓW O SOBIE OD PROWADZĄCEJ:
Moja przygoda z ruchem zaczęła się przypadkowo 15 lat temu. Byłam wtedy 34-letnią posiadaczką długiego ciała, składającego się z typowych dla naszej cywilizacji przykurczów i kompensacji posturalnych. Skłaniając się w przód nie sięgałam podłogi.
Była ona odległa dla moich dłoni jak dziecięce marzenie o byciu tancerką… Podczas pierwszej lekcji tańca objawiłam się jako prawdziwa królewna… z drewna. Mimo, że stać mnie było wówczas same nieudolne ruchy, po zajęciach poczułam się lepiej. Zrozumiałam jak bardzo oddzieliłam się od swojego ciała.
Dostrzegłam w tej sytuacji szansę, by to zmienić. Podjęłam wyzwanie.
Zafascynowana tańcem orientalnym szybko odkryłam, że droga do harmonii ruchu i oddechu będzie wymagała ode mnie skuwania blokad motorycznych z mojego ciała, niczym elewacji secesyjnej kamienicy przeznaczonej do remontu.
 
Mozolnie, ale też z dziecięcym wręcz entuzjazmem, budowałam nowe wzorce ruchowe i posturalne, mobilność i siłę. Wszystko to, by wyizolowanym i skoordynowanym ciałem, przeżywać i wyrażać emocje w tańcu. Analizowałam, zgłębiałam i naprawiałam mój aparat ruchu.
 
Czerpałam z jogi, pilatesu, baletu, jazzu… fizjoterapii, rehabilitacji i anatomii, by dać sprawność mojemu ciału. Okazało się to również regenerujące dla umysłu i emocji.
Tym doświadczeniem dzielę się z uczestnikami moich zajęć. Z racji mojego mocno opóźnionego startu jako tancerki, aerial yoginki i instruktorki sportu, wiem doskonale przez co przechodzi na zajęciach ruchowych dorosły człowiek, mniej lub bardziej aktywny fizycznie.
 
Znam sposoby na skuteczne rozbudzanie ciała i jego korygowanie. Rozumiem bolączki i obawy towarzyszące nowicjuszom, ale też trudy niwelowania nieprawidłowych nawyków u osób już ćwiczących.
Moje wieloletnie obserwacje i doświadczenie pozwalają mi zrozumieć, jak ważne są korektywa i oddech oraz uczenie ruchu zgodnie z prawidłową motoryką, bez względu na jego rodzaj. Pomocnym też jest moje przenikliwe „dizajnerskie” oko, bowiem przeszło 25 lat zajmowałam się projektowaniem mody i stylizacją.
Pomimo debiutu w wieku dość słusznym, udało mi się uczynić z ruchu i tańca sposób na życie, związać się z nimi zawodowo. Właśnie dlatego, z pasją i pełnym zaangażowaniem, przekazuję moja wiedzę i umiejętnością… Wiem jak wiele można osiągnąć kształtując świadomość ciała – bez względu na punkt wyjścia.
Czas i tak upłynie, od nas zależy czym go wypełniamy.
 
Z powodzeniem ukończyłam
Państwowy Kurs Kwalifikacyjny Instruktora Sportu, o specjalizacji taniec orientalny oraz Kurs Intruktora Aerial Jogi u Moniki Łazuk (OMG Yoga- Kolonia, De), która w światy latające mnie wprowadziła.
Przez lata szkoliłam się u wielu wybitnych pedagogów ruchu, tancerek i tancerzy – tu tylko kilka nazwisk: Barbara Czajkowska, Agnieszka Marczak, Samantha Emanuel, Asley Lopez, Isidora Bushkovski oraz Anasma– Yoga-Dance-Aerial – niezwykle inspirująca artystka i nauczycielka.
 
Kiedyś znalazłam w necie opinię na temat moich zajęć:
„Sara pokazuje precyzyjnie poszczególne ruchu, tłumaczy niestrudzenie, obrazowo i przestrzennie czym i jak poruszać, by wykonać poszczególne pozycje czy figury, motywuj i dużo żartuje – ale i tak najzabawniejsze jest to , że ona naprawdę wierzy w to, że nas nauczy wszystkiego co umie.
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 − 4 =