Meli-Melo

Akademia Rozwoju Osobistego Kobiet

Regulamin

 

REGULAMIN
Akademii Rozwoju Osobistego Kobiet „MELI-MELO”

 
1.   Akademia Rozwoju Osobistego Kobiet „MELI-MELO” zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, np. gdyby liczba uczestników nie pozwalała na pokrycie kosztów organizacji danych zajęć. W tej sytuacji uczestniczka ma prawo do zwrotu opłaty za odwołane zajęcia lub wyboru innych zajęć.
 
2.   W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach później niż na dwie godziny przed danymi zajęciami wniesiona opłata nie jest zwracana.
 
3.   W przypadku zajęć cotygodniowych: karnet wykupuję się "z góry" za dany okres. Nie ma możliwości odrabiania utraconych, a nie odwołanych z należytym wyprzedzeniem (patrz punkt 2.) zajęć lub przedłużenia karnetu. Nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
 
4.   Można wykupić pojedyncze zajęcia, gdy ilość osób na zajęciach na to pozwala.
 
5.   Warunkiem uczestnictwa jest uprzednia rezerwacja miejsca – telefonicznie pod numerem 880 717 069 lub osobiście w siedzibie Akademii na ul. Siemiradzkiego 17/1 i opłacenie zajęć.
 
6.   Akademia "MELI-MELO" honoruje karty Multisport, FitProfit oraz OK System. Klientki posiadające owe karty  zobowiązane są do wcześniejszych zapisów na zajęcia.

7.   Firma Meli-Melo Joanna Skóra - nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia fizycznego oraz psychicznego uczestniczek zajęć, zarówno w trakcie zajęć jak i w przerwach pomiędzy nimi.
 
8.   Firma Meli-Melo Joanna Skóra nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni lub bez nadzoru.
 
9. Obowiązuje zasada poszanowania wyposażenia Akademii – za zniszczenia z winy klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.
 
 
10.  Zgłoszenie udziału w warsztatach i zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.

 

880 717 069 info@meli-melo.pl
Meli-Melo
Meli-Melo
Meli-Melo