Wybierasz się do Meli- Melo?
Przeczytaj!

REGULAMIN SANITARNY
1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Akademii Meli-Melo, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.

2. Obsługa Klubu zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom Akademii Meli-Melo niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu klubu.

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Akademii Meli-Melo zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie www.meli-melo.pl w zakładce „Co nowego?”, profilu na Facebooku oraz w recepcji Klubu.

4. Maksymalna ilość osób przebywających w pomieszczeniach klubu
wynosi 15 – zgodnie z Rozporządzeniem 1 osoba na 10m2 powierzchni całkowitej obiektu, a w sali treningowej max. 7 osób. Prosimy o pilnowanie zapisów i przybywanie nie wcześniej niż 10-15 min przed zajęciami.

5. Do szatni wchodzimy przez Recepcję, po ówczesnym pozostawieniu obuwia w korytarzu i dezynfekcji dłoni, a po treningu wychodzimy z szatni przez „małą salę”.

6. W klubie mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Klubu nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące, ale prosimy o poruszanie się w maseczkach po przestrzeniach wspólnych klubu (recepcja, szatnia, sanitariaty).

7. Osoby z grup wysokiego ryzyka, tj. starsze i przewlekle chore mają stałą możliwość uzyskania informacji o liczbie osób korzystających z siłowni w danym czasie oraz ustalenia z personelem i wyboru najmniej popularnych godzin.

8. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej dwóch metrów pomiędzy osobami ćwiczącymi. Obsługa zobowiązuje się do ustawienia sprzętu zgodnie z zasadą zachowania odległości co najmniej 1,5m od poszczególnych stanowisk. W związku z tym niektóre sprzęty mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania.

9. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym:
– dezynfekcji rąk przy wejściu na teren klubu i po wyjściu z toalety,
– dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu,
– w miarę możliwości przynoszenie własnych mat i sprzętu;
istnieje możliwość wydzierżawienia u nas sprzętu na miesiąc w cenie mata 10zł/msc, komplet mata, guma, klocki 20 zł/msc
– korzystanie z własnych bidonów/kubków na wodę i nie dzielenie się nimi z innymi

10. Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt. 5 i 7 mogą zostać wyproszone z klubu i sali treningowej.

11. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet.

12. Zaleca się trzymanie posiadanych karnetów w recepcji i nie zabieranie ich ze sobą po treningu.

13. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 + piętnaście =