Regulamin

Regulamin

 

 1. Akademia MELI-MELO zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, np. gdyby liczba uczestników nie pozwalała na pokrycie kosztów organizacji danych zajęć. W tej sytuacji uczestniczka ma prawo do zwrotu opłaty za odwołane zajęcia lub wyboru innych zajęć.
 2. Odwoływanie zajęć – w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach uczestnika obowiązuje odwołanie zajęć telefonicznie lub mailowo z zachowaniem odpowiedniego wyprzedzenia.
  W przypadku zajęć typu „AERIAL” zajęcia należy odwoływać najpóźniej na dzień przed danymi zajęciami. W przypadku pozostałych zajęć z regularnego grafiku termin bezkosztowej rezygnacji z zajęć wynosi najpóźniej cztery godziny przed danymi zajęciami.
  W przypadku niezastosowania się do wyżej wymienionych terminów Akademia MELI-MELO zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za nieodwołane zajęcia lub odbicia/skreślenia nieodwołanych zajęć na karnecie. Użytkowników programu OK System obowiązują te same zasady. W ich wypadku będzie pobierana opłata pieniężna za nieodwołane zajęcia w wysokości 20 zł.
 3. W przypadku zajęć cotygodniowych/regularny grafik: karnet wykupuję się „z góry” za dany okres. Nie ma możliwości odrabiania utraconych, a nie odwołanych z należytym wyprzedzeniem (patrz punkt 2.) zajęć lub przedłużenia karnetu. Nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
 4. Istnieje możliwość jednorazowego zawieszenia karnetu w przeciągu jednego półrocza, na okres max 2 tyg. w czasie trwania ważności karnetu pod warunkiem, że zostanie to wcześniej zgłoszone mailowo, telefonicznie lub osobiście.
 5. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik dostępny na stronie internetowej Akademii oraz w recepcji.
 6. Można wykupić pojedyncze zajęcia, gdy ilość osób na zajęciach na to pozwala.
 7. Warunkiem uczestnictwa jest uprzednia rezerwacja miejsca – telefonicznie pod numerem 880 717 069, mailowo na info@meli-melo.pl lub osobiście w siedzibie Akademii na ul. Siemiradzkiego 17/1 i opłacenie zajęć przed ich rozpoczęciem. Nie praktykujemy darmowych „zajęć próbnych”.
 8. Akademia „MELI-MELO” honoruje program OK System. Klienci posiadający owe karnety zobowiązani są do wcześniejszych zapisów na zajęcia oraz odwoływania zajęć zgodnie z zasadami panującymi w Akademii (patrz punkt 2.)
 9. Klient Akademii oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych proponowanych na zajęciach, na które się zapisał i w których uczestniczy na własną odpowiedzialność. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy zgłosić ten stan do prowadzącego.
 10. Firma Meli-Melo Joanna Skóra – nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia fizycznego oraz psychicznego uczestniczek zajęć, zarówno w trakcie zajęć jak i w przerwach pomiędzy nimi.
 11. Firma Meli-Melo Joanna Skóra nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni lub bez nadzoru.
 12. Na podstawie opłaconego, imiennego karnetu, karty lub jednorazowego wejścia Klient otrzymuje kluczyk do szafki, który należy zwrócić do recepcji przed wyjściem z Akademii. Zgubienie kluczyka wiąże się z pobraniem opłaty przez klub w wysokości 30 zł na wymianę zamka.
 13. Obowiązuje zasada poszanowania wyposażenia Akademii – za zniszczenia z winy klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.
 14. Zgłoszenie udziału w warsztatach i zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.
 15. Akademia zastrzega sobie prawo do zamykania klubu w celu przeprowadzenia prac remontowych, porządkowych lub przerwy urlopowej.
 16. Akademia zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i nagrań z odbywających się zajęć i wydarzeń w celach publikowania relacji na firmowym Fan Page’u na Facebooku oraz na stronie internetowej.
 17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Akademii, tj. 1.09.2017. Akademia MELI-MELO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w niniejszym Regulaminie, przy zastrzeżeniu, iż owe zmiany zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez publikację na stronie internetowej Akademii.