Franny Chandra

Franny Chandra

Joga

Pochodzi z New Delhi w Indiach, w Krakowie mieszka od stycznia 2019 roku.

Zajęcia prowadzi w języku angielskim. W swojej praktyce nauczania koncentruje się on na tradycyjnej jodze praktykowanej w Indiach – Hatha Joga i Vinyasa Ashtanga Joga. Jodze zdyscyplinowanej, uważnej, rozgrzewającej i intensywnej, inspirującej do rozwoju i przekraczania własnych granic. Jako nauczyciel Franny jest zdyscyplinowany i wymagający, ale też otwarty na człowieka, entuzjastyczny, pracowity,  wrażliwy i skoncentrowany na indywidualnych potrzebach ucznia.